KL WSG UE

Nikogo nie trzeba przekonywać, że najlepszą inwestycją jest inwestowanie w człowieka. Wychodząc naprzeciw zmianom, które dokonują się w polskim szkolnictwie oraz dynamicznym przekształceniom na rynku pracy Wyższa Szkoła Gospodarki we wrześniu 2012 roku przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego "Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki - nowe wyzwanie w edukacji". Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Platforma e-Uczeń to obszar umożliwiający pracę zdalną uczestników projektu "...nowe wyzwanie w edukacji". Jest to miejsce nauki, a także wymiany myśli uczniów i nauczycieli.